Installation:

Fönster- och dörrinstallation av hög kvalitet är ett av de viktigaste kriterierna för att få perfekt kvalitet och hållbarhet för nya produkter.

När du väljer ett fönster ska du inte frestas av låga produktionskostnader och tjänster. Sådana produkter är oftast billiga, av dålig kvalitet och består okända råvaror. Installtionen erbjuds också av oerfarna arbetare. Otillräckliga installationstjänster orsakar ofta problem när du använder fönstren. Felaktig installation av fönster kan, efter några år, resultera i minskad densitet och fönstrena kan bli svåra att öppna och kräver reparation.

Vi erbjuder installation av plast-, trä- och aluminiumfönster.